Archive for the ‘Шorking *’ Category

يَ الٍـيً مسوَيٍ إنـٍـڪ تعًرفـنيً !

فبراير 25, 2011
.

| |

السلـآمً عليكـمً وً الرحمـهٍ

شخبآركـمً ! ان ششٍـآءً اللهٍ انكوًوً بـخيـرً :rolleyes:

وً قصـمً أدريً انيً مقصرهـٍ بـ حقكمً وآجـدٍ :3:http://platinumapple.files.wordpress.com/2010/10/51.gif وإن وجهيً مغسولً بـ مرقً

و بطآطسٍ فيٍ وجهـًيً :g: :g: :biggrinthumb:

بسً مدريً ليشٍ كلً مَ فتحت المدونهٍ تجينيً ضيقـهٍ

كأن احدٍ دآعيً انيً اكرهكمً :(

( اللهٍ لـآ يقولهٍ )

بسً لـآ ذيً المرهـٍ قلتٍ خلـآصٍ اشتقتلكمً بمٍ يكفـيً ف3ف3 :evil_4:

فيسـآآت لزوًمٍ انزلً حآجـهٍ وَ كٍـذيً كذآكٍ

الصدزً كنتٍ أدورً موقـعٍ متأكدهٍ انيً حآفظتهٍ

وً نآسيه اسمهً و كنتٍ محتآجتهٍ و اقوم افتحٍ كلً موآقعيً عشـآنً اعرفهٍ ه6ه6

و اقومً القـىً موآقـعٍ مدريً و ش تبيً :g: grin

و موآقعٍ و اللهٍ و النعمً فيهٍـآ بسً نآسيتهٍـآ انٍـآ وً خشتيً فيسـآآت

و موآقـعٍ وً موآقـعٍ

البشآرهـٍ انيً مَ لقيت الموقعً :biggrinthumb:

بسً لقيت موقعٍ ثآني ابضٍـآيً :21: لـآ يقلً عنٍ معتـزٍ :25: :evil_4: :evil_4:

إسسمـهٍ . . .

Quiz Your Friends

يعنيً موقـعٍ تحـطٍ فيـهً أسسئلـهٍ و تختبرً فيهً اصدقآئـكٍ

قدٍ ايش اهمً يعرفونكٍ ؟

مرًرًرًهـٍ فكرتهٍ لزيزهـٍ :g: < ذآيقـتهٍ :no_1: فيسـآآت

وَ قمـتٍ سويتليً صفحـهٍ

[ رصٍ هنٍـآ بسٍ بشويشٍ مً نبيً حوآدثٍ فيسـآآت ]

يللهً اشوفٍ كلهٍـآ 10 أسئلهٍ

جآوبوً و علمونيً النسبهً اليً تطلع لكـمً في الـأخيـرً

وً اليٍ بيصير اعلىً نسبـهٍ

اخليهً يأمرنيً :18: :20: < يبطـيً ان ششٍـآءً اللهٍ :10:

بسً اذآ كـآنً ودهٍ بـ سَفره حآضريـنً نسفرهـٍ لـ مكهٍ

< سآفري انتي أولً فيسـآآت

أشوًوًوًوًفٍ هـ الوجيهً الطيبـهٍ ع خيـرٍ :rolleyes: https://i0.wp.com/m002.maktoob.com/alfrasha/up/764894031212818970.gif

معً السلـآمهٍ

.

ملـآحظـهٍ : اذآ كآن ودكمً تسوًنٍ لكم صفحهٍ بسٍ اظغطوً ع Make a Quiz

و يطلعً لكمً خيآرآتٍ تعآملهً بسيطً وً اعتقدٍ مَ يحتآج شرحً ..

” مقآس حذآئـڪ عالميـآ [ CHAUSSURES ] ╔

يناير 6, 2011

..

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

السلـآمً عليكمً وَ رحمهٍ اللهً وً بركآتهٍ

صبآح ـكمً . . شوكولتٍ :dribble:

:

مبروكينً يَ النصرآويين :113:https://i0.wp.com/www.htoof.com/vb/images/smilies/154.gif فوزكمٍ بـ كآسٍ الـأمير سلطآنٍ الثقآفيً ( زين الثقآفيً )

منٍ برنآمج الكأسٍ ع الـ MBC

وً جعلهٍ فآتحهٍ الخيرً للبآقـيً ان ششـآءً اللهٍ :evil_4:

الي يبيً يشوف الكآسٍ هنٍـآ

. . وَ يَ لبى قلبكٍ انت وَ ثقآفتكٍ يَ الزيلعيً :21: :21: :16:

مَ قصرتٍ :6: وَ يَ ربٍ ترفع كآس آسيـآ :evil_4:

وبعدٍ بذَآ المنآسبهً رحت أمسً لـ ( سلـآمٍ مولً )

وَ شريت ليً كفر للـآيبـآدٍ لونه ازرقٍ نقيً ذآك الحلوَوَ :biggrinthumb: و علقت عليهٍ

ميدآليه النصرٍ :cool:https://i2.wp.com/www.htoof.com/vb/images/smilies/21.gifhttps://i0.wp.com/www.htoof.com/vb/images/smilies/23.gif بسً مَ صورته عشـآنٍ بعض النـآسٍ

< فيسً يشوف فيصلً هخهخ

طبعنٍ تدوينهً اليومً مشٍ بخصوصٍ ذَ الشيً

لـأنه في قلبيً :g: < فآرقـيً :14:

شسمهً تدوينهً اليوم عنٍ مشروع قروبيً فيً الحـآسبً

.

احمممٍ تخبرونً انٍ مآده الحآسب في ثآلث ثآنويً

بخصوصٍ [ الفيجوآل بيسكٍ ] https://i0.wp.com/www.htoof.com/vb/images/smilies/23.gif

و كـآنوَ الي يدرسونـآ بنآت جآمعهٍ جآيينً يطبقونٍ وَ منٍ المفآجئهً

انهم صديقآت اختيً شـآدنٍ grin grin grin

{ الي يدرس حآسب في الجآمعه في آخر سنهً يقرر يدخل تربوي و لـآ ادآريً

اختي دخلت ادآريً عشـآن كذآ مَ تطبق في مدآرسً

و صديقآتهـآ الثنتين ذيلـآ تربويً }

المهم جوَ عندنـآ و مسكوآ ثآلث ثآنويً و بـالـأخص فصلنـآ

و قسموآ فصلنـآ لثنينً كل استآذه تآخذ نصٍ ه6ه6

كآنو وحده من ذيلـآ الثنتينً كنت طآقه الميانه معهـآ من قبلً

و يوم جت عندنـآ قآلت مآبيً ضيٍ :g::evil_4:

أخآف اضحكٍ اذآ صآرت معيً و المشكلهٍ الثآنيه مكلمتهـآ

قبل كم يومً ع المسنً من ايميلً شويدنٍ :25:

و قآلت اذآ شفت ضيٍ اخآف اتذكر المحآدثهٍ و اضحكٍ :g:

هذآ الحسيً طبعن لـ شـآدنٍ قآيلينهً

يوم جت تقوليً انـآ وجهي صآر تسسذآ :eek: يعيني انـآ الميته عليهمً

خلهم اهم الخسرآنينً :18: :biggrinthumb: :evil_4: :evil_4:

بسً اوب ع كيفهمٍ و رحت مع اليً كلمتها ع المسن

ومعٍ شلتيً [ منـآلٍخلودٍلطيفهٍ ]

.

وَ ذآك اليومً قآلت كلً قروبً اربع بنـآتٍ يفكرون بمشروعً يبون يسوونهً

و اللحين كل بنتٍ تكتب اليً تبيً في ورقهٍ

احنـآ كآنت عقولنـآ مسكره و أوب فآضين نفكرٍ قمنـآ كتبنـآ استهبآلً grin

كتبتً لطيفهٍ : حسـآب الوزنٍ

وَ منـآل : حسآب النسبهً

وَ كتبت انـآ : حسـآبً مقآس الحذآءً هخهخ

جتنيً قآلت وش تقصدينً بـ مقآس الحذآءً :g: :g: !

انـآ خفت قلت لـآ تكون فهمت غلطٍ قآمت رقعتلي لطيفهٍ

قآلت يعني يدخل مقآسه و يطلع له بالمقآسآت الـأجنبيهً . . .

قآلت الللللللللللللللهٍ مره حلوًوً

خلـآصً سووهـٍ :biggrinthumb::evil_4:

قلنـآ ابششريً وجت لنـآ بآردهٍ :p و بعد ثلـآث اسآبيعً سلمنآهـٍ

انهبلت عليهً اهي و الثآنيهً بعدٍ :blushing:https://i2.wp.com/www.htoof.com/vb/images/smilies/21.gif

وَ خليونيً اشرحه لكمٍ ::

وصفٍ عـآمً للمشروعً / برنامج من خلاله يستطيع المستخدم ان يعرف قياس حذائه بمختلف الدول وخصوصا ( أمريكي [US] , بريطاني [UK] , أوربي [EUR] , ياباني [Japan] ) . استخدامه سهل لان المستخدم لا يُدخل أي قيم وإنما يختار من القوائم , وبالتالي يستطيع استخدامه كل من الصغير والكبير , الرجل و المرأة ..

اسمً المشروعً / CHAUSSURES ( شوسوبوغ ) = حذَآء باللغه الفرنسيهً :114:

< أوب سهلين صحٍ :F_030: :52: :evil_4:

.

هذَآ الشعـآرٍ للمشروعٍ :118:

https://daiooona.files.wordpress.com/2011/01/d8a7d984d8b4d8b9d8a7d8b1.png

وَ التحميلً منٍ هونٍ أوٍ هنٍـآ أوٍ هنٍـآ

وَ بعد مً تفكون الضغطٍ و كلشٍ بينفتحٍ لكمً وَ هذي الوآجههٍ

https://daiooona.files.wordpress.com/2011/01/1.png

وً بعدين تختآر مقآس الحذآًء الي تبي تحولهٍ

https://daiooona.files.wordpress.com/2011/01/6.png

وً بعدين انت تعرف مقآسكٍ بأيً بلـدٍ

مثلنٍ انـآ اخترت الـأوروبيً [ اليً هوَ مستعمل في السعوديهً ]

https://daiooona.files.wordpress.com/2011/01/2.png

اضغطٍ ع المقآسٍ و بصٍ مقآسآتكٍ بـ الأجنبيهً

https://daiooona.files.wordpress.com/2011/01/3.png

و بسً :rolleyes::evil_4:

وَ اذآ كنت تعرف مقآسكٍ بـ الـ U.k.

اختر مقآسكً من القآئمهً . مثلنٍ مثلً كذآ

https://daiooona.files.wordpress.com/2011/01/4-d982d8a8d984.png

وَ شف المقآسآت بتآعك بالـأجنبيً :)https://i0.wp.com/www.htoof.com/vb/images/smilies/154.gif

وَ موضحين وش يعنيً U.k وَ U.S لليً مو عارف أي بلدً ذيلـآ

اذآ مررت عليهم المآوسً تطلع لكٍ البلدٍ

:

و اذآ ضغطتٍ ع الـ About Us

رحٍ تطلع لكٍ هالنآفذهٍ وَ هيً معلومـآت احنـآ المبرمجينً :biggrinthumb:

< وخروً عن طريقهمٍ :فله2:https://i2.wp.com/www.htoof.com/vb/images/smilies/21.gif:200:

و اذآ تبيً تغلقهـآ اضغطٍ الفآره بأي مكـآن من النآفذهٍ و تختفيً :kmz: < ه6ه6:evil_4:

https://daiooona.files.wordpress.com/2011/01/5.png

وَ اذآ ضغطتٍ ع الـ Exit رحٍ تطلع لكٍ نآفذه للتأكيدٍ

بعدينً نآفذه شكرٍ ع الـإستخدآمً :23:

https://daiooona.files.wordpress.com/2011/01/8.png

وَ اذآ ضغطت ع موآفقٍ

رح تتلـآشىً النآفذه بشويشً :g: < عآجبتها الحركهً :biggrinthumb: :biggrinthumb: :evil_4:

. . . . . :1:

وً أمسً الربوعً كأن آخر يوم لهمٍ في المدرسهً

فكروموَ قروب أفضل فكره للمشروعً و قروبً أفضل تصميمً للمشورعً

فآز قروبيً بـ أفضل تصميمً :clap:

وَ هذي الشهآدهـٍ ::

https://daiooona.files.wordpress.com/2011/01/d8a7d984d8b4d987d8a2d8afd987d98d.png

وأخيرنٍ شكرنً لـ قروبيً المرتآحً :biggrinthumb:

و الف شكرً لـ اختي شـآدنٍ البطلهً هذيً ع المسآعدهً

تقريبنً اهي الـأسآسً للبرنآمجً :28: https://i0.wp.com/www.htoof.com/vb/images/smilies/23.gif

هـآهـٍ وش رآيكمً بـ برنآمجنـآ ؟

نكملً المسيرهً بـ التصميمً ولـآ اقرب مخدهٍ أصرفٍ

شسمهً و الله انهً حلوًوً خ1خ1 < كف تكفونٍ :no_1: :no_1: :200:

عند النقل نرجوً ذكر المصدرٍ ::

قروبً CHAUSSURES

Daiooona.wordpress.com

^

تسمعً بالحقوقٍ grin

. . . https://i0.wp.com/www.htoof.com/vb/images/smilies/154.gif:evil_4: يللهً فمـآن اللهٍ للجميـعً

 

S₥iℓє ‘ ṡ . . ق1

أغسطس 14, 2010

…………………………………………………..

السلـآم عليكن :21:

شخبآركم مع رمضـآن ! ان ششـآء الله قلوبكم مطمأنـه :):evil_4::evil_4:

.

شفتوآ بثـآره [ طـآش مـآ طـآش ] :300:

استغفر الله بسسً توني شفت اول حلقه لي في رمضـآن هخهخ

وش عنوآنهـآ يآربيً

ايه . . . . . . . ( تعدد الـأزوآج )

يعني الحرمه صآيره رجـآل | والرجآل صآير مره

…………….. :no_1:

……………………………………….. الحمدالله و الشكر بسسً ه6ه6:21::evil_4:

.

مير الله يرحم حآلي :3:

من أمس في الـ ليل وانـآ حآسه اني بـزكم

خشمي طلع حمر

……………. من ذآك الشي :402: < ف3ف3

.

المهم شسمه من كم فتره و تجينيً تعليقـآت وشلون تضيفين سمـآيلـآت في ردودسً

|


كلهم في [ مجلس الزوآر ]

عشـآن كذآ قلت بأشرح لهم بـ الصور أحسسنً

.

وييله على بركه الله نبدآ :rolleyes::evil_4::evil_4:

دقيقه ……………………………..

بأجيب منديل خشميً بدآ :biggrinthumb:

.

.

عملـآء الـ [ وورد برسً ]

……………………….

أول شيً افتحوآ قآئمـه التعليقـآت الي في [ لوحه القيآده ]

بعدين وآفقوآ ع التعليقً هخهخ

بعدين اظغطوآ ع [ رد ]

بتطلع لكم كذآ

في ذآ الخآنه اكتبوآ الرد الي تبونً

مثل مـآ انـآ سويتً . . هنـآ

و اللحين جآ دور ( السمآيلـآت ) :evil_4:

أول شيً نروح للسـمآيل الي تبون تحطونـه

مثلن انـآ اخترت ذآ

…………………… https://i0.wp.com/www.htoof.com/vb/images/smilies/rolleyes.gif

نظغط عليه كليك يمين ثم نختآر خصـآئص

ثم ننسخ [ المكـآن ]

بعدين نروح عـآد للمكـآن الي كتبتي في الـ [ رد ]

واختآري img عند الكلـآم الي تبين السمآيل جنبه

والصقوآ | ثم [ موآفق ] ثم [ موآفق ]

بعدين بيصير كذآ

و اذآ تبين اكثر من سمآيل

….. حطي الي تبين بنفس الطريقهً

اذآ خلصتي إظغطي على

…………………………

و ترآإآإآإآإآإآإآإآإآ :clap:

طبعن ذآ تعليق من [ الـآء العسـآف ]

عشـآن وآجبً مـآ ذآ اقرآ !

……………… امحق من قرآيتي عـآد انـآ ف3ف3

بس بتكتب الي اعرفً :biggrinthumb::evil_4:

بس السموحه الـآء خلي تخف علي هالزكمه و يصير خيرً :402::21::evil_4:

.
عملـآء الـ [ بلوقر ]

……………………….

.

مع ان وحده من الي سألونيً من الـ [ بلوقر ]

بس والله مآعنديش فكره

انـآ على طول فتحت ليً مدونه في الـ [ وورد برس ] :evil_4: لأنهم يقولون أفضل :flh::21:

وعرفت له و دخلت في الـأسرآر و كذآ :biggrinthumb:

.

فـ السموحه يآ رآعين الـ سيآره :g: قصدي [ بلوقر ] ف3ف3:evil_4:

.

.

.

آآآآآآآآتسوآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

…………………………. يوه خلص منآديليً :200:

.

يلله فمـآن اللهً

وان ششـآء الله تفهمون الشرح

وأي شيً انـآ في الخدمهً :21::wink: ………………

.

يلله فآرقوآ :smilewink: < رآحت الأخلآقً :biggrinthumb::evil_4:

:flw:(f)

..