╗ ثلـآثــہ فـي وآحـٍـد ╚

 

السلـآم عليكمً و رحمـهً اللهٍ و بركآتـهٍ ………………………………

شخبآركمً يـآ طعسيـنً :biggrinthumb::evil_4: !

عسـآكمً صمتوآ ( يوم عرفـهً ) ح4 و العششرٍ كلهـآ ان ششـآء اللهً :flw:

:

شسمهً دآريـه اني فليتهـآ و لـآ عـآدً جيتكمً

بسً من بدت ذآ الـإجآزهـً و انـآ أتكآسـلً :( أقولً بكرآ بكرآ

لين ترآكموً الي ابيً انزلهنً ه6ه6ه6ه6:evil_4:

و قلـت يللهً تشجعي يَ بتٍ و صيريً ثلـآثه في وآحـدٍ :g: < كتكآتٍ grinهخهخ

.

عـآدٍ مـآ أكثر حسيً و خلني انطلـقٍ

توكلنـآ ع اللهٍ (F)

.

"×

.

شسسمهً جآنـيً قبـلً أمـسٍ قميـصً نآنسي عجرمً

يعني حق المصآريـآ ذآكٍ ف3ف3

اهوَوَ حق اختـيً الـآء و قآلت مـآبيهً قلت و قصـم مـآ تذبينهً

عطيني ايآهـً اتمرقص فيه عندكمٍ https://i1.wp.com/www.we2am.net/blog/wp-includes/images/smilies/MsgPlus_Img5937.png:evil_4:

.

عـآد انـآ مـآ أخلي شي جديـدً قمت و لبستهً في الليلً

و صـآر يقرقشً ه6ه6 و مـآ غير امشيً شبر و اهلي يدرون اني امشيً

يـآ حليلهً يطلعً صوتٍ :g: < الوصـفٍ :no_1::no_1:هخهخ

.

ميرً اهوً لونهٍ أبيضً مخططٍ بـ بيجً أو اورنج فآتحٍ مدري وشيً بالظبطً

و ع الحوآف في الدلعهً و الـأكمـآمٍ و من تحتٍ

فيهً ترتر ذآك الكبيرٍ مع خرزٍ :كول::flw:

.

عـآنوًوًوًوًوًهـٍ . . .

https://daiooona.files.wordpress.com/2010/11/d8a7d984d982d985d98ad8b5.png

.

"×

.

طبـعنً يوم عرفـهً كـآن كل البيـتِ صـآيـمً

و الله يتقبل ان ششـآء اللهً https://i2.wp.com/m002.maktoob.com/alfrasha/up/764894031212818970.gif

شسمهً عـآدٍ سويـتٍ أنـآ و شـآدنٍ سينآبونٍ

طبـعن احنـآ نسويهـآ محشيهً بـ [ سكر + كـآكآوً بودرهـً ] https://i1.wp.com/www.we2am.net/blog/wp-includes/images/smilies/q11.gif:evil_4::evil_4:

و سوينـآ كم حبهً محشيهً بـ [ سكر + قرفـهٍ ] لـ أمـي و أبوي

لـأنهم مـآ يحبون الكـآكـآوً حس1

.

و اذآ جينـآ نقدمهـآ نحـط فوقهـآ ( هيرشـيً + نستلـهً )

و صبي لسً قهوهـً م4تنسن العـآلمً ه6ه6ه6ه6ه6ه6:evil_4:

بالذآت اذآ كـآنت حآرهـً

. يجي الطعـم أليـمٍ sm1:evil_4:……………………………

………..:dribble:(f)

< تحلفون ان سعآبليكمً مـآ طـآحـتٍ :كيكي:

.

شوفوهـآ . . .

https://daiooona.files.wordpress.com/2010/11/d8a7d984d8b3d98ad986d8a7d8a8d988d986d98b.png

.

"×

.

ميرٍ شسمهً ذآ العيـد برضوآ مـآ رحنـآ للحريـقً

و عمـآنيً كلهم و عمآتيً و جدتيٍ

لـأن عمتي ولدتٍ يـآ حليلهـآ :flw::evil_4: و جـآبت بنـتٍ

و لــأنهـآ ولدت قيصريهً :( قآلت جدتي بقعد عندهـآ أوب لـآزم نروح الحريـقً

و أبد شآلت قشهـآ و رآحت عند عمتيٍ :biggrinthumb::biggrinthumb::evil_4:

و لـأن عمتي أصغر عيآلهـآ تحبهـآ وآجـدٍ

الله يحفظهم يَ ربٍ (L)

و العيد بيطبخونهً و يجيبونه في الليلً و يجتمع الكلً عندهمً https://i0.wp.com/www.we2am.net/blog/wp-includes/images/smilies/27_thumb.png(f):evil_4:

.

عـآد انـآ و خوآتيً قلنـآ مـآفيهً عيد في الحريـقً

يعني مـآ فيه ونـآسسهً و كذآ :(:flw:

فكرنـآ قلنـآ خلنـآ نشتريً ( بروجكترٍ ) عشـآن اذآ شغلنآ فلم و الـآ مسرحيهً ولـآ شيً

تجي الشـآشه اكس لـآرجً XL و أبـد تحسين نفسسً في سنمـآ هعً :clap:

.

شرينآهـآ قطـهً يعني كلن دآفـعً

حتى اخوآني مرشـد و علـيً لـأنهم يقدرون يشبكون فيهً السوني ثريٍ

عـآدٍ يوم اصورهـً لكـمٍ كـآن علـيٍ يلعبٍ كورهـً :kmz::evil_4:

.

ايه صـحٍ اهوًوَ مـآ توضح الشآشه مرهً الـآ اذآ طفيتوآ اللمبآتٍ عشـآن كذآ

أغلب الصورً ظلمـهٍ ه6ه6 ه6ه6 ه6ه6 ه6ه6

شوفوهـٍ . . .

https://daiooona.files.wordpress.com/2010/11/d8a7d984d8a8d8b1d988d8acd983d8aad8b1d98b.png

< اهم شيٍ القصـهً grin

:

وَ هذآ السيستم حقـهمٍ

استغفر اللهً بسٍ عليهم خلفيـهٍ :300: رعـبٍ :(:(:flw:

https://daiooona.files.wordpress.com/2010/11/d8a7d984d8acd985d8acd985d987d98b.png

https://daiooona.files.wordpress.com/2010/11/d985d98ad8b3d98ad98b.png

https://daiooona.files.wordpress.com/2010/11/d985d98ad8b3d8b3d98ad98b.png

كـآن مختـآر فريـقٍ برشلونـهً ح4https://i2.wp.com/m002.maktoob.com/alfrasha/up/764894031212818970.gifhttps://i2.wp.com/m002.maktoob.com/alfrasha/up/764894031212818970.gif لبى قلبهً ذآ العلـيٍ خ1خ1

و مختآر للفريـق الي لـآعب ضدهـً انتر ميلـآنٍ

و هنـآ مثل مـآ تشوفون وجهً الحلوَوَ [ ميسـيً ] في الصورهـٍ https://i2.wp.com/www.we2am.net/blog/wp-includes/images/smilies/2hr3foj.gif(f)

.

و هنـآ يوم يسويً الخطهً حقتهً

https://daiooona.files.wordpress.com/2010/11/d8a7d984d8aed8b7d987d98b.png

:

طبعن يوم عليً يلعب كـآن مرشـد يحتريهً يخلـصً

عشـآن يمسكهً اهوًوً و يلعـبً ( كود أوف دوتيٍ 7 ) ف3ف3:flw:

قبل كم يوم شآريهً ذآ الشريـط و ختمهً مـآ ششـآء اللهً

الله لـآ يضرك يآخويً :biggrinthumb::evil_4::evil_4:

.

المهمً شوفوً اخوآنـيً و هم يلعبونٍ https://i0.wp.com/www.we2am.net/blog/wp-includes/images/smilies/15ry007.gif

الي وآضـح مرشـد لـأن بلوزتهً بيضـآ أمـآ علي كـآن لـآبس اسودً فمـآ بآن

بس لو تشوفون يدهً وآضـحهً grin:evil_4:

مرشـد الي قآعد ع الكرسيً الـأحمـرٍ و عليً ع الكرسي الـأزرقٍ

https://daiooona.files.wordpress.com/2010/11/d8a3d8aed988d8a2d986d98ad98b.png

هذآ وجهيً لو شفتوآ شـيٍ  :كيكي:

:

ميـرٍ شسمهً تدرون ان خيآطتنـآ سآفرت يـآ حليلهـآ ذآ الخآيسهً

لهـآ فقدهـً محد يزعجنـآ اول الـآ هيٍ هخهخهخهخ:evil_4:

.

و كنـآ مسكرين غرفتهـآ بس يوم شرينـآ ذآ فتحنآهـآ

و علقنـآ الشآشه ع الدولـآبٍ

الشآشه يمكن طولهـآ مترين في متريـنٍ ه6ه6

.

و عندنـآ كرآسيً الي تتفخً اثنينٍ

كنـآ منسمينهـآ بسً تفخنآهـآ عشـآن تكمل السهرهً ه6ه6ه6ه6ه6ه6:evil_4:

و الدولـآب مليآنً حلويـآتٍ :biggrinthumb:

صـآرت ذيك الغرفه سينمـآ :مر2:(f):evil_4: مـآ غير المآكينهً مخربهً علينـآ grin

:

:

:

و بـآآآحٍ خلصنـآٍ

شسمهً [ عيدكمٍ مبآركٍ ] خ1خ1 و سموآ ع خرفنآكمٍ grin:evil_4:

و لـآ تكثرون أكل لحم وآجـدٍ

اذآ عورتكم بطونكمً مـآ علي منكـمٍ حس1

.

يللهً بروح اتعششـآْ جوعآنهً :402::biggrinthumb:

فمـآن الكريـمٍ ~

Advertisements

الأوسمة: , , , , , , , ,

38 تعليق to “╗ ثلـآثــہ فـي وآحـٍـد ╚”

 1. زٍحَ’ـمةَ حَ’ـڪيّ..||≈ Says:

  يالخايسسه بدري توك تشرفينا ببوست قسم لك فقده اوب صاحيه 😦

  وماشاء الله الله يتقبل منا ومنكم الصيام , اوما ذى قميص نانسي هههه كان عندي واحد واخوي الصغير يسميه قميص تشك تشك >> يقلد صوته هع

  وعاد ترقصين بالعافيه خخخ , يامجرمه وشذى السينبون:(
  ولاتعزمين ولاشيء ماهقيتها منك ولامن شدون
  و بالعافيه على قلوبكم لبى انتو بس
  اما البروجكترٍ حلو ماشاء الله واهم شيء ميسي ذكرتيني يوم يبكي بكاس العالم يكسر الخاطر

  ووشسمه تقطعونه بالعافيه اما اخوانك نكتتتتتته لاواضحه الصوره بس علاوي موواضح
  ههههههههه اكوس شي انها سافرت الله يعينكم اجل على الخياطه قررف 😦
  و تتعشين بالعافيه قلبو بس لاعاد تتعودينها وتغيبين هالكثر

  وكل عام وانتي بخير وبصحه وسلامه يااوششششششطه ق1

  • » ضيـۈنــہ‘ Says:

   هذي اليً بجي جنبهـآ احب رآسسهـآ اللحيـنً
   شسمـهً خليتني استحـيً

   ::

   اجلً يبغآلي اعزمسً يومً و تلبسينهً خلينـآ نطقـمً
   لبى اخوسٍ بسسٍ
   شسمهً رآفعه لسً كم حبـهً مريً خذيهمً

   :

   اقتبآس [واهم شيء ميسي ذكرتيني يوم يبكي بكاس العالم يكسر الخاطر ]
   لـآ تذكرينيً
   ينرحمً مسسكيـنً ذآ الفيسٍ

   ||×

   الله يعآفيسٍ (F)
   وش الله يعينآ ع الخيآطـهً لـآ يآ حلوهً بنجيب ثآنيـهً
   بس مـآ بعد وصلـتٍ
   .
   وانتي بصحهً و سلـآمهٍ =)
   الله يخليسً ليً و ابششريً فآلسً طيـبً

 2. modidoody Says:

  اولاً كل عآام وانت بآلف صحة وسلاآمة

  ثانياً تتربى في عزكم هالبنية 3>

  ثالثاً مبرووك البروجكتر تكسرونهـ بالعآافية ^ــ^

  • » ضيـۈنــہ‘ Says:

   وانتٍ بصحـهِ و سلـآمهً (F)

   ||

   آميـنٍ يَ ربٍ لـآ توصيٍ حريصٍ بعلمهـآ الشغلً العدلً
   تهبىً نكسسرهـً و اللهً كأنه ولدنـآ من كثر مـآ نهتم فيهً و بعفششهً
   .
   مـآ انحرمً يَ ربٍ

 3. وئـــآمْ Says:

  اشتقتلك يا اخيس شي 😦 😦 😦

  كل ذآ كسسل ! ماكنت ادري انك سودانيز مثلي هههههه

  شسمه
  عيدك مبآآآرك ، وكل عآم وانتي بخير يابعدي ق١

  وبالعافيه عليكم البروجكت الجميييييييل 😀

  احلا شي انه قطّيه .. عشآن لاتزاعلتوا والا شي محد ياخذه خخخ

  شسمه
  نشوفك ع خير يا جميله .. ولاعاد تطولين مرت ثانيه ترآ والله لك فقده ق١

  • » ضيـۈنــہ‘ Says:

   لبىً اليٍ يدننونً وهـً بسسٍ
   و اللهً أحبشٍ :$
   هعً أومـآ سودآنيزٍ مثلسً هقوتسً الظآهرٍ تسسذآ

   وانتيً بصحهً و سلـآمهً (F)
   عيدسً سعيدً

   /

   اقتبآس [عشآن لاتزاعلتوا والا شي محد ياخذه خخخ ]
   أهـمم شيً
   شكلسً متعقدهـً من سآلفه الزعـلً
   .
   ان ششـآءً اللهٍ ~
   ربيً يطولً بعمرسٍ يالغآليـهً

 4. Queenx Says:

  هلاااا بش ضيووووونهـ 🙂 ~

  حنآآ تمآم أنتِ أخبآرك يالطعسهـ ؟ <<< مآتقلد P: ..

  1)

  واللي تقول لك أن عندها هالقميص بس مآتطي تلبسهـ ؟! /:

  مدري لي أكرههـ كرهـ مووووب صآحي ..

  بس يالله تقطعينهـ بالعآفيهـ يآ بعد كروموسومآتي أنتي XD ..

  2)

  ثينآآآآبوب <<<< سلوم أخوي يقولها كذا ق1ض1 ..

  نفث ثينابوبناااا بس حشوتكم أطلق من حشوووتنا , أبجي عندكم XD

  كان وزيتي لي شوي ضيوووووون هع ..

  3)

  يآآآآزينهم أخوآآآنك حبيتهم ق1ق1 .. أجل ختم اللعبهـ والله أنهـ شديد ض1

  بالله ضيوووون قولي لهم يصيرون أصدقآئي ؟! وهـ <<<< لا يتكاثر بس ..

  :

  الله يعطيك العآفيهـ على الكت كآت أقصد على البوست القميل هازا .. كثري منهـ 🙂

  وكل عآم وأنتِ بخير و بوسي لي خروفكم 🙂 ق1 ..

  See you soon

  • » ضيـۈنــہ‘ Says:

   هلـآبشً
   انـآ بخيرً دآمكمٍ بخيـرً (L)

   ||×

   اجلً انسً كمخـهٍ القميصً أطلق شيٍ
   ابويً يدلعني فيـهً <
   الله ميرً يعآفيسً و يخليسً ~
   .
   نـبييهً ذآ السسلومً شلكه صغنونً يهبـلً
   سلميً عليـهً و قوليً لهً عشـآنك ( ضيونً ) بتوزيً ليً كم حبهً
   .
   خخخخخٍ مـآ شفتيهً شديدً و بسسً
   الـآ و قصـم انهً قويً امسً شآتني من ظهريً الين اللحين فيهً احمـرً =(
   اقولً بسسً اهـآهـً اهجديٍ

   ::

   وش رآيسً بالكتكآتٍ ذآ بسسٍ
   بعد كمً يومً بجيبً جآلكسيٍ < فـآرقـيً بقوهـً
   وانتيً بصحهً و سلـآمهً (F)
   ربيً يحميسٍ

 5. أوطـ الزمن ـار Says:

  عادي أستأجر منكم البروجكتر لأني ودي أسوي عرض بالعيد ولا لقيت

  ذذذ

  كل عام وأنت بخير قلبي

 6. ήσѓα Says:

  كل عام وانتي بخير ضيوفه

  الله فله السينما اللي سويتوه عاد تصدقين عندنا هذا وش اسمه ابجكتر((كذا اسمه؟
  ولا قد استعملته لشي مثل فلم لاكن جاري التجربة هع

  فمان الله =)

 7. |☼◙ Avenger ◙☼| Says:

  ” كود أوف دوتيٍ 7 ”
  الله يسلمتس هذا يسمونه كول مو كود D:
  ما شاء الله عليهم كبار
  ودي ألعب بلايستيشن
  وودي اسألك البروجكتور كيف مع البلايستيشن ؟
  ممتاز ؟؟
  جربتوا البلايستيشن على شاشة LCD ؟ جربتوا تشبكون الـ HD ؟
  وش أحسن ؟
  الـ شاشة LCD ولا البروجيكتور ؟
  وكم سعر البروجيكتور ؟ :$ :$

  أعذريني على طول الأسئلة لكن إنتي جبتي لي فكرة خطيييييرة
  الله يوفقك ، إذا ما عرفتي تجاوبين على الأسئلة اسألي علي أو مرشد واكتبي لي جوابهم هنا
  أكيد يفهمون بالامور هذي D:

  الله يحفظك دنيا وآخرة

  .
  .
  .

  • » ضيـۈنــہ‘ Says:

   يـآ خزيـآهـً غيرتً الـإسـمً اجـلً
   ياللهً عـآديً انـآ بنتٍ

   اسسمع اجوبـهً مرششـدً
   يقولً البلـآيستيشن احسن ع البروجكتـرً
   و تدخـلً جوًوً
   و البروجكتر اليً شآريـنه احنـآ فيً وصلـهً HDMi يعنيً عـآديً
   و سعرهـً تقريبـنٍ بـ 1700 من جريـرٍ ..

   ||

   و ترآهـم مو كبيريـنً يعني مرشـد ثآني متوسطً
   بسً فآهم الـأمور هذيً
   و عليـآن أصغـر منهً في سـآدسٍ
   .
   لـآ عـآدي ولوًوً
   يطول بعمركً ربيٍ (F)

   • Al Manea Says:

    أدري إني متأخر ، والله إني من كتبتب هالمدونة وأنا افكر في حركة البروجيكتر الخطيرة هذي 😀

    بس عندي سؤال أخييييييير وهو :
    الصوت ! من وين يطلع ؟ لا تقولين من البروجيكتر ؟

    أبغى أعرف ، ولا إنتوا تلعبون بدون صوت ؟
    وإذا فيه صوت يا ليت تعلمينا كيف ، الله يبارك فيك يا رب .

   • » ضيـۈنــہ‘ Says:

    هعٍ يعني ابدٍ انكً مَ غرتٍ
    . . .
    الـآ يطلع من البروجكترً
    و بعدٍ احنـآ فيه يوم سوينـآ سهره بنآتٍ يعني الغرفه كبيرهـٍ
    و الصوت ابدٍ مو مره عآليً
    قمنـآ شبكنـآ سمآعآت كمبيوترً عليهٍ =P”
    يعني كلش ينفعٍ
    ||
    اقتبآس [ولا إنتوا تلعبون بدون صوت ؟]
    لعبه و بدون صوتٍ وعٍ الصوت الي محليهـآ
    منورٍ أخويً

  • Al Manea Says:

   طيب معليش سؤال ثاني :$
   الصوت إلي يطلع من البروجيكتر واضح ؟ يعني ممتاز ؟ ولا لازم اشتري معه سماعات خارجية !
   وودي لو تشوفين جهازكم من ورا هل فيه مدخل للسماعات ” هيدفون ” ؟
   أعذريني على كثرة الاسئلة :$:$
   وخلاص هذا آخر آخر سؤاااااااااااااال

   • » ضيـۈنــہ‘ Says:

    وً قصمً حسيتكً متحمسً للكرهً
    . . . . بسً يبغآلكٍ دفهٍ مثلً مً يحسونً
    أبششركٍ ينفعً تشبكً عليهٍ سمآعـآتٍ [ هيدفونً]
    ||
    لـآ وً اللهٍ عـآديً
    ان ششـآءً اللهٍ أكونً افدتكٍ ~

 8. AAl Manea Says:

  نسيت ما أعيد عليييييييييييييك P:

  كل عام وإنتي بخير ومن العايدين الفايزين D:

  (F)

  ولا يفوتك ستايل مدونتي الجديد ض1 << كف P:

 9. آمال Says:

  كل سنة وانت طيبه ، قبل أمس تذكرتك في السوق كنت اشتري أطواق وجيتي في بالي
  قميص نانسي أحس اللي تلبسه رقاصه <<ماتقصد شي ابد 🙂
  مير تقطعينه بالعافيه

  • » ضيـۈنــہ‘ Says:

   و انتيً بخيـرٍ (F)

   لبىً قلبسٍ بسسً ورينيً الـأطوآق اليِ شريتيً بسً
   الله يهديسً وشً رقآصتهٍ
   اهجديً بسً
   .
   الله يعـآفيسً يَ ربٍ
   ربيً يخليسً ~

 10. ✿ ثلاثـہ أنامل وقلم ✿ Says:

  السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

  كل عام وانتي بالف خير
  أضحى مبارك ♥
  بوست حلو و آحلى ما فيه الحلــــــــــــــــــــى يممممممممي ♥ صحة وهنى

  ♥ مودتي.

 11. Ms.Taghreed Says:

  كل عام وانتي بخير ضيونه ^^

  وتقبل الله صيام الجميع بيوم عرفه
  وسنبونكم ياهو خطنطر بالعافيه على قلوبكم

  هههههههه اما قميص نانسي فصار عندك يعني يبيلك تنزلين فيديو كليب

  بروجكت يابروجكت تكسرونه بالعافيه ووناسه ابجيكم وادخل السينيما بتعاتكو
  وعاد الله هالله بهالفلم السنع XD

  موضوعك صاير مو كتكات صاير بونكس 3 في واحد نظافه و ريحه و توفير XD

  الله يسعدكــ,,

  • » ضيـۈنــہ‘ Says:

   هههههههههههلـآ واللهٍ
   وانتيً بخيـر يالغلـآ ينعـآد عليسٍ يَ ربٍ

   ::×

   الله يعـآفيسً (F)
   اقتبآس [وعاد الله هالله بهالفلم السنع XD ]
   ابششريً تعـآليً و لسً احسسنً خقـهٍ مع شـآروخـآنً

   |

   هعً امـآ بونكـسً حششـآ موضوعً غسيلً ملـآبسً الظـآهرٍ
   يلله ربيً يخليسً ان ششـآءً اللهٍ

 12. mllo0ok Says:

  يؤ يؤ ..
  أجل أنتو مثلنا بتجلسون بالبيت ….؟

  حلووهـ فكرة البروجكتر ..
  يـآآقـدييييييمه أنتي وقميص نانسي ..
  أول ماطلع شرت لي ماما واحد معه اللي تحط ع الراس .. ورأصني ياقددع ..

  من جد ما أقدر أحلف ان سعابيلي مـآطاحن ..
  .خخخخخخ

  يلله مبرووك ماجاكم .. ومن العايدين وكل عام وأنتي بخير ..
  وأن شاء الله العيد الجـآي أحلى لنـآ ولكل واحد مرّ العيد عليه بزهق ..

  • » ضيـۈنــہ‘ Says:

   ايهٍ اسستغفر اللهً بسسٍ
   بسً شسمهً أمس جوً بنـآتٍ عمآنيً و عمآتيً و سهرنـآ
   و نـآمتٍ بنتٍ عميً عندنـآ يعنيً فليناهٍـآآ null
   . . . وآإآهـٍ بسسٍ

   ||×

   اهوً صدزً قديـمٍ بسً احبهً
   مـآ لسٍ دخـلً
   .
   الله يبـآركٍ فيسً (F)
   آميـن يَ ربٍ ربيً يطولً بعمرسً يالغلـآ

 13. tootaa Says:

  يهـــ…
  ………..يهـــ…
  ~
  مو عارفه ابدأ من اي موضوع ارد عليك فيه هع :/
  انتي مو كتكات كدا ترى بونكس هع كم موضوع في واحد 🙂

  ممممم اول شي
  كـــــل عام وانتي بالف خييير…

  ويمي يمي على
  والسينابون اششتهيتوو والله :/
  تسسسلم يداتكم والله
  ارسسلي لي عنوان بيتكم سسسريع طيب ؛)هع

  وكـًـًـًـَـَـَـــــــل عــــــآآم وانتي بالف خيييييييير مرهـ 2 🙂

  • » ضيـۈنــہ‘ Says:

   مدريً من قآلهً قبلـسً
   بسً شسمهً هذآ الي يتكـآسـلً شفتي وش يصيـرٍ =(

   ::

   وانتي بصحهً و سلـآمهٍ (F)
   اقتبآس [ارسسلي لي عنوان بيتكم سسسريع طيب ؛)هع ]
   أصلـن مـآ اعرف اوصـفٍ هعٍ
   .
   ربيً يخليسً ولـآ يحرمني منسً يالغآليـهٍ

 14. حبة شوكلآته Says:

  .. كل عيد وانت بخير ..وصحة وسلآمة ..يآرب …+

  ,,,,,/}ْ … يوووووووووووه قميص نآنسي للحين موجود …. احس ان عفى عليه الزمن ..<<لآ يآشيخة .. هههههه ..والله توقعت كذآ .. .. ْ~

  امآ السينآبون .. اموووووووووت فيه ..وعذآب الصورة .. < وانا من زود الحظ مآقريت تدوينتك ألا وانا جوعآنة …. ..لآلآ ترآك كذآ تعذبيني ..<<بالعافية عليكم ..

  وربي يهنيكم بالبروجكتر .. ..شكله .. شي .. وحركآت .. .

  • » ضيـۈنــہ‘ Says:

   هلـآً وَ اللهٍ ~
   من زمـآنٍ عنسً و شكلـسٍ يَ بتٍ

   ::×

   وانتيً بخيـر =]
   هعً اهوًوً صدز قديـم بسً مـآ أمـلً منهٍ
   يخربٍ اجلً جوعـآنهٍ يخسسيً الجوعً و مطبخكمٍ موجودً < ظرآفـهٍ
   .
   منٍ جدًدً حركـآتٍ
   ربيً يخليسً ليٍ و لـآ يحرمنيً منسٍ
   لـآ تقطعيـنٍ (L)

 15. ♥ eman Says:

  هلا ضيووونه كل عام وانتي بخير ياحلوهـ ^^

  القميص المصري وآآو شي والله اشتهيت
  واحد زيه .. =)

  وسينابونكم مرآآ شكلها حلو زي حقة برآآ
  الله الله <== لاتوريها سينابون

  وحمدالله على سلامة عمتك =(

  ختيرين انتي واخوانك وخواتك مشاءالله عليكم .. فكرة البروجكتر مرآآ
  رهيييبه وعملتو لكم سينما بالبيت والله تتهنوا فيه
  وبالعافيه عليكم ..

  • » ضيـۈنــہ‘ Says:

   اهليييييييييييينٍ ”
   روحيً اشتريً زيسٍ يَ بتٍ و استآنسسيً
   ترآ بنصدق اعمآرنٍـآ تسسذآ وهـً بسسٍ لبى قلبسسً (L) (L)

   😐

   اللهٍ يسلمسٍ يَ ربٍ ~
   هذآ من ذوقسٍ وش يسويً الوآحـد اذآ كـآنٍ محصورً في البيـتً
   لزوم يونسً عمرهـً بـ سنمـآ
   .
   منورهـَ يَ عسسلً

 16. rubafahad Says:

  مرحباا ضيوونهـ /”
  وحشتني سوالفيفك يآآختي :$
  كل عآآم وانتي بخخري ياحلوهـ ,,

  ..

  نبدأ بالتعليق /،
  والله كلنا صارين عجازين في الاجازه هذي أأخ بس 😦
  تدرين عندي زي قميصك بس انا برتقالي واخضر جايني هديه 🙂
  شهيتي والله بالسنابون اعشششقه .. (( ياحلو يوووم عرفه والصيام ))
  شوفي ياحلوه جربي احشي السينابون ب مارس
  وحطيه معه قرفه ونستله وكل الي تبين ,,يطلع جونــآآآآنـ

  //

  والله اعجبتني فكرة البروجكت شكلي بقول لاخوواني نتقااط <<هووع
  تدرين !! احيانا احس البلي ستيشن هذا ساحر الاولاد اذا اخوأنك زي اخوي 😦 عبااده عنده
  << اول مره ادري انو عندكم خياطه <<اوب لآزم تدرين !!

  //
  حمدالله ع سلامة عمتك ربي يحفظهى لكمـ ..
  واخيراً ,, سلمي ع شآدن 🙂
  وعلى نفسك ")
  ,,

  • » ضيـۈنــہ‘ Says:

   اهليييييييينٍ ( ربٍـــآ )
   انورتٍ و اهطلـتٍ بذا الخششـهٍ
   ونتيٍ بخيـرٍ =]

   ||×

   الله يوقينـآ بسٍ (F)
   آآآللـهٍ شكـلً قميصسٍ عجيـبً تتهنيً فيـهٍ
   . . . ان ششـآءً اللهٍ بنجربهـآ
   هعً اهم شيً تقـآطوَوَ
   .
   أمـآ اخوآنيً خلينيً سآكتهٍ أحسـنٍ اوب بسً عبآدهـً عندهً
   حتى اكـلً نومٍ ملـآبـسٍ : استغفر اللهٍ بسً

   /

   الله يسلمسً يَ ربٍ (L)
   يوصـلً بإذن اللهٍ
   انتبهيً ع عمركٍ و لـآ تقطعيـنٍ

 17. حنونة Says:

  كتكات لذيذ و دمه خفيف

  يسلمو ضي

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: